Protokoll 2017/18:46 Fredagen den 8 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:46

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 17 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2017/18:201
Till riksdagen
Interpellation 2017/18:201 Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna
av Rasmus Ling (MP)
Interpellationen 2017/18:201

Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna av Rasmus Ling (MP) besvaras tisdagen den 16 januari 2018.
Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokat arrangemang.
Stockholm den 6 december 2017
Socialdepartementet
Annika Strandhäll (S)
Enligt uppdrag
Marianne Jenryd
Expeditionschef
Interpellation 2017/18:208
Till riksdagen
Interpellation 2017/18:208 Säkerhetsbrister i offentliga it-system
av Lotta Finstorp (M)
Interpellationen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.