Protokoll 2017/18:129 Måndagen den 11 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:129

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 21 maj justerades.

§ 2  Meddelande om statsministerns frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 14 juni kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven (S).

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:562

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:562 Unga vuxna med psykisk ohälsa

av Jenny Petersson (M)

Interpellationen 2017/18:562 Unga vuxna med psykisk ohälsa av Jenny Petersson (M) besvaras onsdagen den 27 juni 2018.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 28 maj 2018

Socialdepartementet

Annika Strandhäll (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

Interpellation

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.