Protokoll 2017/18:125 Måndagen den 4 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:125

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 14 maj justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum

torsdagen den 7

juni kl.

14.00.

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:29 för torsdagen den 24 

maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från justitieutskottet.

§ 4  Anmälan om faktapromemoria

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:
2017/18:FPM98 Förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu

COM(2018) 231 till trafikutskottet

§ 5  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.