Protokoll 2017/18:121 Tisdagen den 29 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:121

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum

torsdagen den 31

maj kl.

14.00.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
EU-dokument
COM(2018) 234 och COM(2018) 307 till finansutskottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut

den 20

juli.
COM(2018) 239 till civilutskottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut

den 20

juli.
COM(2018) 298 och COM(2018) 334 till skatteutskottet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut

den 23

juli.

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:
Socialförsäkringsutskottets betänkanden
2017/18:SfU27 Ändrade regler

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.