Till innehåll på sidan

Protokoll 2016/17:97 Torsdagen den 20 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:97

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 30 mars justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:407

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:407 Åtgärder mot subversiv kriminell verksamhet

av Jeff Ahl (SD)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.

Interpellationen kommer att besvaras den 21 april 2017.

Stockholm den 18 april 2017

Justitiedepartementet

Anders Ygeman (S)

Enligt uppdrag

Johan Danelius

Expeditionschef

Interpellation 2016/17:453

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:453 Illegal jakt på rovdjur

av Jens Holm (V)

Interpellationen

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.