Protokoll 2016/17:25 Onsdagen den 9 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:25

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 oktober justerades.

§ 2  Avsägelse

Talmannen meddelade att

Leif Jakobsson (S) avsagt sig uppdraget som ledamot i krigsdelegationen.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Jörgen Hellman som ledamot i krigsdelegationen.
Talmannen förklarade vald till
ledamot i

krigsdelegationen
Jörgen Hellman (S)

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Propositioner
2016/17:35 till kulturutskottet
2016/17:37 till utbildningsutskottet
Skrivelser
2016/17:23 till konstitutionsutskottet
2016/17:34 till utbildningsutskottet
Motioner
2016/17:3505 och 3508 till socialutskottet
2016/17:3517

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.