Protokoll 2016/17:108 Onsdagen den 10 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:108

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Meddelande om aktuell debatt om klimatförändringar

Talmannen meddelade att på begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om klimatförändringar anordnas

fredagen den 12

maj kl.

9.00.
Från regeringen skulle statsrådet Isabella Lövin (MP) delta.
Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:
Begäran om aktuell debatt om accelererande klimatförändringar
Riksdagen bör i enlighet med 6 kapitlet § 23 i riksdagsordningen kalla till en särskild debatt med anledning av de accelererande klimatförändringarna i Arktis och dess följdverkningar.
Den 25 april släpptes ett antal nya vetenskapliga rapporter av Arktiska rådet om läget i Arktis med avseende på miljö‑ och klimatförändringar. Det kan nu förväntas bli isfritt sommartid runt nordpolen redan om 20 år,

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.