Protokoll 2016/17:105 Torsdagen den 4 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:105

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om ersättare

Talmannen anmälde att

Björn Rubenson (KD) inträtt som ersättare för Annika Eclund (KD) under tiden för hennes ledighet den 3 maj–1 november.

§ 2  Avsägelse

Talmannen meddelade att

Larry Söder (KD) avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Aron Modig som suppleant i utbildningsutskottet och Björn Rubenson som suppleant i försvarsutskottet, i socialförsäkringsutskottet, i utbildningsutskottet och i trafikutskottet under Annika Eclunds ledighet.
Talmannen förklarade vald till
suppleant i utbildningsutskottet 
Aron Modig (KD)
Talmannen förklarade vald

under tiden den 4

maj–1

november

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.