Protokoll 2015/16:88 Torsdagen den 7 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2015/16:88

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2015/16:498
Till riksdagen
Interpellation 2015/16:498 ROT-avdragets påverkan på svartjobb
av Anette Åkesson (M)
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 19 april 2016.
Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.
Stockholm den 4 april 2016
Finansdepartementet
Magdalena Andersson (S)
Enligt uppdrag
Rikard Jermsten
Expeditions- och rättschef
Interpellation 2015/16:521
Till riksdagen
Interpellation 2015/16:521

Skogskonto
av Ulf Berg (M)
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 19 april 2016.
Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.
Stockholm den 4 april 2016
Finansdepartementet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.