Protokoll 2014/15:121 Torsdagen den 27 augusti

ProtokollRiksdagens protokoll 2014/15:121

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 5, 8–12, 15–17, 22 och 23 juni justerades.

§ 2  Anmälan om interpellationer

Förste vice talmannen anmälde att 32 interpellationer hade framställts.

§ 3  Anmälan om skriftliga frågor och svar

Förste vice talmannen anmälde att 76 skriftliga frågor hade framställts och att 108 svar på skriftliga frågor hade inkommit.

§ 4  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:
Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot
Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Staffan Danielsson (C) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 augusti 2015 sedan Lena Ek (C) avsagt sig uppdraget.
Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.