Protokoll 2014/15:120 Tisdagen den 23 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2014/15:120

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Ansökan om ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att

Per Olsson (MP) ansökt om ledighet under tiden den 15 september 2015–24 september 2018.
Kammaren biföll denna ansökan.

§ 2  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde att

Ulrika

Heindorff (M) skulle tjänstgöra som ersättare för Jonas Jacobsson Gjörtler (M) under tiden för hans ledighet den 28 september–31 december.

§ 3  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i EU-nämnden skulle utökas från 59 till 60.
Kammaren medgav denna utökning.

§ 4  Val av extra suppleant

Val av extra suppleant i EU-nämnden företogs.
Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till
suppleant i EU-nämnden
Cecilie

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.