Protokoll 2014/15:119 Måndagen den 22 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2014/15:119

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 3 och 4 juni justerades.

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att

Suzanne Svensson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation.
Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade att

Linda Snecker (V) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 22 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Torbjörn Björlund (V).

§ 4  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att

Torbjörn Björlund (V) skulle tjänstgöra som ersättare för Linda Snecker (V) under tiden för hennes ledighet den 17 augusti–21 december.

§ 5  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade

att Vänsterpartiets

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.