Riksdagens protokoll 2013/14:131 Onsdagen den 25 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2013/14:131

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2013/14:131

Onsdagen den 25 juni

Kl. 09:00 - 23:06

1 § Justering av protokoll

Protokollet för den 18 juni justerades. 

2 § Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:  

Interpellation 2013/14:429

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:429 Tullstation Kapellskär och smuggling 

av Tommy Waidelich (S) 

Interpellationen kommer inte att kunna besvaras under riksmötet 2013/14. 

Skälet till detta är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang, som inte går att ändra på. 

Stockholm den 23 juni 2014 
Finansdepartementet 
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 

Magnus Bengtson

Departementsråd 

Interpellation 2013/14:438

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:438 Tullverkets

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.