Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2010/11:109 Onsdagen den 1 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2010/11:109

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2010/11:109

Onsdagen den 1 juni

Kl. 09:00 - 16:39

1 § Meddelande om aktuell debatt

Andre vice talmannen meddelade att på begäran av Vänsterpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om ojämlik sjukvård anordnas
torsdagen den 9 juni direkt efter voteringen kl. 16.00.

Från regeringen skulle socialminister Göran Hägglund (KD) delta. 

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse: 

Vänsterpartiet begär aktuell debatt om den ojämlika sjukvården

Den senaste tiden har rapporterna om ojämlikheterna i den svenska sjukvården kommit tätt. Rika och friska människor besöker vårdcentralerna oftare än sjuka och fattiga. Men det är även så att människor med hög utbildning och inkomst får bättre behandling och bättre mediciner än vad andra gör.  

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.