Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2009/10:99 Onsdagen den 7 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:99

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:99

Onsdagen den 7 april

Kl. 09:00 - 16:14

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 april. 

2 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2009/10:190 till socialförsäkringsutskottet  

Motioner 
2009/10:Ju4 och Ju5 till justitieutskottet  
2009/10:Fi8 till finansutskottet  
2009/10:Ju6 till justitieutskottet  
2009/10:Ub8 och Ub9 till utbildningsutskottet  
2009/10:Fi9 och Fi10 till finansutskottet  

3 § ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering

Föredrogs  

arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU10 
ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering (skr. 2009/10:92). 

Tredje vice talmannen konstaterade att ingen talare

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.