Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2009/10:37 Onsdagen den 25 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:37

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:37

Onsdagen den 25 november

Kl. 09:00 - 16:54

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 19 november. 

2 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 19 november

KrU3 Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010–2013 

Punkt 2
(Avgiftsskyldighet för bl.a. företag och myndigheter)  
1. utskottet 
2. res. 1 (s, v, mp) 
Votering: 
157 för utskottet 
150 för res. 1 
42 frånvarande 
Kammaren biföll utskottets förslag. 
Partivis fördelning av rösterna: 
För utskottet: 90 m, 22 c, 24 fp, 21 kd  
För res. 1: 117 s, 19 v, 14 mp  
Frånvarande: 13 s, 7 m, 7 c, 4 fp, 3 kd, 3 v, 5 mp  

Punkt 6
(Tillståndsperiodens längd)  
1. utskottet 
2. res. 2 (s, v, mp) 
Votering: 
158 för utskottet 
150 för res. 2 
41 frånvarande 
Kammaren

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.