Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2007/08:25 Torsdagen den 15 november

ProtokollRiksdagens protokoll 2007/08:25

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2007/08:25

Torsdagen den 15 november

Kl. 12:00 - 17:11

1 § Val av ställföreträdande justitieombudsman

Följande skrivelse hade inkommit:  

Till riksdagen  

Den tid för vilken Hans Ragnemalm är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman löper ut den 15 november 2007. 

Konstitutionsutskottet har berett frågan om val av ställföreträdande justitieombudsman. 

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att riksdagen från den 15 november 2007 till ställföreträdande justitieombudsman omväljer Hans Ragnemalm. 

Stockholm den 13 november 2007 
På konstitutionsutskottets vägnar 

Per Bill

Konstitutionsutskottet hade enhälligt föreslagit omval av ställföreträdande justitieombudsmannen Hans Ragnemalm från den 15 november 2007.  

Kammaren

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.