Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2007/08:19 Onsdagen den 31 oktober

ProtokollRiksdagens protokoll 2007/08:19

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2007/08:19

Onsdagen den 31 oktober

Kl. 09:00 - 16:04

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 25 oktober. 

2 § Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att
Peter Althin
(kd) anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 5 november.  

Kammaren biföll denna anhållan. 

3 § Ledighet

Förste vice talmannen meddelade att
Lars Lindblad
(m) ansökt om ledighet under tiden den 7 januari–14 mars 2008. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Förste vice talmannen anmälde att
Boriana Åberg
(m) skulle tjänstgöra som ersättare för Lars Lindblad. 

4 § Återkallelse av motion

Förste vice talmannen anmälde att Jan R Andersson (m) i skrivelse den 30 oktober återkallat den av honom

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.