Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2005/06:140 Tisdagen den 13 juni

ProtokollRiksdagens protokoll 2005/06:140

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2005/06:140

Tisdagen den 13 juni

Kl. 09:00 - 18:49

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 juni. 

2 § Anmälan om inkomna uppteckningar från EU-nämndssammanträde

Tredje vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 19 maj inkommit. 

3 § Allmän debattimme

Rättvis fördelning av barnomsorgsstödet

Anf. 1 MARIA LARSSON (kd):

Fru talman! Ärade åhörare! Det pågår ett föräldrauppror i landet. Föräldrar har stått på gator och torg i ur och skur och samlat in namnunderskrifter med målsättningen att säga att rättvisa är att barnomsorgsstödet fördelas till alla barn och att valfrihet inom barnomsorgen också måste innehålla en möjlighet för föräldrar till ekonomisk ersättning för vård

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.