Till innehåll på sidan

Riksdagens protokoll 2005/06:132 Onsdagen den 31 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2005/06:132

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2005/06:132

Onsdagen den 31 maj

Kl. 09:00 - 20:34

1 § Ledigheter

Andre vice talmannen meddelade att
Ola Rask
(s) ansökt om sjukledighet under tiden den 31 maj–12 juli. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Christer Erlandsson
(s) inträtt som ersättare för Ola Rask. 

Andre vice talmannen meddelade att
Sonja Fransson
(s) ansökt om fortsatt sjukledighet under tiden den 1–31 juli. 

Kammaren biföll denna ansökan. 

Andre vice talmannen anmälde att
Ann-Christin Ahlberg
(s) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för Sonja Fransson. 

2 § Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att
Maryam Yazdanfar
(s) inträtt som ersättare för finansminister Pär Nuder från och med den

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.