Riksdagens snabbprotokoll 2002/03:66 Onsdagen den 5 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2002/03:66

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2002/03:66

Onsdagen den 5 mars

Kl. 9.00 - 17.57

19.00 - 23.12

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------

1 § Ledighet

Tredje vice talmannen meddelade att Yvonne Ru-
waida (mp) ansökt om fortsatt föräldraledighet under
tiden den 21 mars-28 maj.
Kammaren biföll denna ansökan.

Tredje vice talmannen anmälde att Ewa Larsson
(mp) skulle fortsätta att tjänstgöra som ersättare för
Yvonne Ruwaida.

2 § Meddelande om ändring i kammarens
sammanträdesplan

Tredje vice talmannen meddelade att ett medde-
lande om ändring i kammarens sammanträdesplan
torsdagen den 13 mars delats ut till kammarens le-
damöter.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.