Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 2000/01:88 Torsdagen den 29 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2000/01:88

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2000/01:88

Torsdagen den 29 mars

Kl. 12.00 - 17.56

19.00 - 22.56

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 23 mars.
2 § Meddelande om debatt med anledning av
vårpropositionen

Andre vice talmannen meddelade att debattregler
för debatten med anledning av vårpropositionen tis-
dagen den 17 april kl. 10.00 delats ut till kammarens
ledamöter.

3 § Anmälan om inkomna faktapromemorior
om förslag från Europeiska kommissionen,
m.m.

Andre vice talmannen anmälde att följande fak-
tapromemorior om förslag från Europeiska kommis-
sionen inkommit och överlämnats till utskott:
2000/01:117 Skydd

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.