Riksdagens snabbprotokoll 1995/96:102 Torsdagen den 30 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 1995/96:102

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1995/96:102

Torsdagen den 30 maj

Kl. 12.00 16.16

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

---------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 24 maj.

2 § Anmälan om kompletteringsval till soci-
alutskottet

Förste vice talmannen meddelade att Centerns
riksdagsgrupp fr.o.m. den 1 juni anmält Karin Israels-
son som suppleant i socialutskottet efter Anna Cors-
hammar-Bojerud.

Förste vice talmannen förklarade vald till

suppleant i socialutskottet

Karin Israelsson (c)

3 § Meddelande om kammarens arbete den 10-
13 juni

Förste vice talmannen anmälde att meddelande om
kammarens arbete den 10-13 juni delats ut till kam-
marens ledamöter.

4

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.