Till innehåll på sidan

Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:77 Onsdagen den 17 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 1992/93:77

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:77

Onsdagen den 17 mars

Kl. 9.00

1 § Anmälan om kompletteringsval till
socialutskottet

Talmannen meddelade att Ny demokratis
riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans
anmält Leif Bergdahl som ledamot i socialutskottet
efter Johan Brohult.

Talmannen förklarade vald till

ledamot i socialutskottet

Leif Bergdahl (nyd)

2 § Ledighet

Talmannen meddelade att Sonja Rembo (m)
ansökt om sjukledighet under tiden den 23 mars --
den 25 april.

Kammaren biföll denna ansökan.

Talmannen anmälde att Göran Lindblad (m) skulle
tjänstgöra som ersättare för Sonja Rembo.

3 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 mars.

4 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades

Propositionerna

1992/93:191

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.