Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

Proposition 2022/23:45

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-01-24
Bordlagd
2023-01-24
Hänvisad
2023-01-25
Motionstid slutar
2023-02-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

2022/23:45

Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens

Prop.

försörjningsberedskap

2022/23:45
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 19 januari 2023
Ulf Kristersson
Acko Ankarberg Johansson
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag som syftar till en förstärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården.
Det föreslås att det i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) förtydligas att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det, förutom den personal och de lokaler som behövs, även finnas de sjukvårdsprodukter och den övriga utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.
Vidare föreslås en lagerhållningsskyldighet för öppenvårdsapotek samt en leveransskyldighet

Förslagspunkter (5)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen godkänner att uppdraget för Apotek Produktion & Laboratorier AB utökas i enlighet med regeringens förslag (avsnitt 8).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU11
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.