Till innehåll på sidan

Utveckling för oberoende och kvalitet - Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010-2013

Proposition 2008/09:195

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Kulturdepartementet
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Registrering
2009-06-04
Inlämning
2009-06-04
Inlämning
2009-06-05
Bordläggning
2009-06-05
Hänvisning
2009-06-08
Motionstid slutar
2009-06-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2008/09:195

Utveckling för oberoende och kvalitet –

Prop.

Radio och TV i allmänhetens tjänst
2010–2013

2008/09:195

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 juni 2009

Fredrik Reinfeldt

Lena Adelsohn Liljeroth

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer som ska gälla

under kommande tillståndsperiod för den radio- och
TV-verksamhet
i

allmänhetens tjänst som bedrivs av Sveriges Radio AB (SR), Sveriges

Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). I

propositionen föreslås i huvudsak oförändrade villkor för företagen. Flera

förslag syftar till regelförenkling och ökat oberoende.

Fria och

Förslagspunkter (7)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU3
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om villkor under nästa tillståndsperiod (avsnitt 6).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU3
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ekonomiska förutsättningar under tillståndsperioden (avsnitt 7).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU3
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om organisationsfrågor (avsnitt 8).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om särskilda distributionsfrågor (avsnitt 9).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.