Till innehåll på sidan

Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

Proposition 2015/16:3

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-09-29
Bordlagd
2015-10-01
Hänvisad
2015-10-02
Motionstid slutar
2015-10-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

Regeringens proposition 2015/16:3

Tydligare redovisningsregler och nya

Prop.

rapporteringskrav för utvinningsindustrin

2015/16:3

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 24 september 2015
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i reglerna om årsredovisning som bl.a. gör det enklare för mindre företag att redovisa.
Kraven på upplysningar i noter ges en tydligare struktur och begränsas för mindre företag. Det tydliggörs vad som avses med ägarintresse, intresseföretag och gemensamt styrda företag. Principen att information som inte är väsentlig kan utelämnas föreslås komma till

Förslagspunkter (15)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om rapportering av betalningar till myndigheter.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sparbankslagen (1987:619).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i revisionslagen (1999:1079).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU6
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.