Sveriges medlemskap i Nato

Proposition 2022/23:74

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-03-08
Bordlagd
2023-03-08
Hänvisad
2023-03-09
Motionstid slutar
2023-03-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:74

Sveriges medlemskap i Nato

Prop.

2022/23:74
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 7 mars 2023
Ulf Kristersson
Tobias Billström
(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Sverige ansökte den 18 maj 2022 om medlemskap i Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato). Samtidigt ansökte Finland om Natomedlemskap. Sveriges respektive Finlands anslutningsprotokoll undertecknades av Natos medlemsstater i Nordatlantiska rådet den 5 juli 2022. Sverige och Finland fick då status som inbjudna länder till Nato. Anslutningsprotokollen ska ratificeras i enlighet med de nationella reglerna i Natos medlemsstater. När samtliga medlemsstater har ratificerat protokollen kan Sverige och Finland ansluta sig

Förslagspunkter (4)

 • 1
  Riksdagen godkänner Sveriges anslutning till Nordatlantiska fördraget.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen godkänner avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2020:782) om operativt militärt stöd.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2022/23:UU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (2)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.