Senarelagd anslutning till nationell läkemedelslista

Proposition 2022/23:57

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-02-13
Bordlagd
2023-02-14
Hänvisad
2023-02-15
Motionstid slutar
2023-03-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:57

Senarelagd anslutning till nationell

Prop.

läkemedelslista

2022/23:57
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 9 februari 2023
Ebba Busch
Acko Ankarberg Johansson
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen att kravet på anslutning till registret nationell läkemedelslista senareläggs till den 1 december 2025 i stället för som tidigare beslutats den 1 maj 2023.
Även
E-hälsomyndighetens
informationsskyldighet i vissa fall föreslås träda i kraft den 1 december 2025 som en följd av att kravet på anslutning till registret senareläggs.
1
Prop. 2022/23:57
2
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2

Förslag

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU27
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.