Till innehåll på sidan

Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken m. m.

Proposition 1975:26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens
proposition nr 26 år 1975

Prop. 1975: 26

Nr 26

Regeringens
proposition om riktlinjer för invandrar- och minoritets­politiken m. m.;

beslutad
den 27 februari 1975

Regeringen
föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagUs i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar

OLOF
PALME

ANNA-GRETA
LEIJON

Propositionens
huvudsakliga innehåU

I
propositionen föreslås vissa övergripande mål och riktlinjer för den framtida
invandrar- och minoritetspoUtUten. Vidare föreslås konkreta åtgärder på skUda
samhällsområden samt vissa ändringar i statens in­vandrarverks organisation.

Invandrar-
och minoritetspoUtiken bör präglas av en strävan att skapa jämlikhet meUan
invandrare

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.