Planeringssystem för transportinfrastruktur

Proposition 2011/12:118

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Registrering
2012-03-27
Inlämning
2012-03-27
Bordläggning
2012-03-27
Hänvisning
2012-03-28
Motionstid slutar
2012-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Planeringssystem för transportinfrastruktur

Regeringens proposition 2011/12:118

Planeringssystem för transportinfrastruktur

Prop.

2011/12:118

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 22 mars 2012
Fredrik Reinfeldt
Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i bl.a. väglagen (1971:948), lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900).
Regeringens förslag innebär att den fysiska planeringen av transport- infrastruktur sker i en sammanhållen planeringsprocess i stället för dagens process i flera steg samt att en förberedande studie görs inom ramen för den långsiktiga ekonomiska planeringen. Regeringen föreslår även förenklade

Förslagspunkter (9)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU13
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU13
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2011/12:TU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.