Till innehåll på sidan

om socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och inriktning

Proposition 1988/89:130

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Centerpartiet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-03-31
Bordläggning
1989-04-03
Hänvisning
1989-04-04
Motionstid slutar
1989-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1988/89:130

om socialstyrelsens framtida roll, uppgifter och
inriktning

m

Prop. 1988/89:130

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 30 mars 1989 för de åtgärder och de ändamål som
framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Sven Hulterström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen anges riktlinjer för en förändring av socialstyrelsens inrikt­ning
och huvudsakliga arbetsuppgifter.

Socialstyrelsen
skall i första hand inrikta sitt arbete på tillsyn i form av uppföljning och
utvärdering av den verksamhet som kommuner, landsting och andra organ bedriver
inom socialsektorns

Förslagspunkter (16)

 1. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats i fråga om socialstyrelsens huvudsakliga uppgifter och verksamhetsinriktning (avsnitt 3.1.1 och 3.1.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen godkänner vad i propositionen förordats i fråga om socialstyrelsens huvudsakliga uppgifter och verksamhetsinriktning (avsnitt 3.1.1 och 3.1.2)
  Behandlas i
 3. att riksdagen godkänner vad i propositionen förodats om Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) samt rådet för alkohol- och narkotikapolitiska frågor (AN-rådet), (avsnitt 3.3)
  Behandlas i
 4. att riksdagen godkänner vad i propositionen förodats om Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) samt rådet för alkohol- och narkotikapolitiska frågor (AN-rådet), (avsnitt 3.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen upphäver sitt beslut (prop. 1979/80:6, SoU 8, rskr. 386) angående riktlinjer för socialstyrelsens organisation (förslaget i avsnitt 3.5)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen upphäver sitt beslut (prop. 1979/80:6, SoU 8, rskr. 386) angående riktlinjer för socialstyrelsens organisation (förslaget i avsnitt 3.5)
  Behandlas i
 7. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om en ny myndighet för kontroll av läkemedel m.m. (avsnitt 3.1.3)
  Behandlas i
 8. att riksdagen bereds tillfälle att ta del av vad i propositionen anförts om en ny myndighet för kontroll av läkemedel m.m. (avsnitt 3.1.3)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om regional tillsyn för hälso- och sjukvård samt tandvård (avsnitt 3.1.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om regional tillsyn för hälso- och sjukvård samt tandvård (avsnitt 3.1.4)
  Behandlas i
 11. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om barn- och ungdomsfrågor (avsnitt 3.2)
  Behandlas i
 12. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om barn- och ungdomsfrågor (avsnitt 3.2)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om en förändrad ansvarsfördelning för vissa ärendegrupper och uppgifter (avsnitt 3.4)
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om en förändrad ansvarsfördelning för vissa ärendegrupper och uppgifter (avsnitt 3.4)
  Behandlas i
 15. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om socialstyrelsens framtida organisation (avsnitt 3.5).
  Behandlas i
 16. att riksdagen bereds tillfälle ta del av vad i propositionen anförts om socialstyrelsens framtida organisation (avsnitt 3.5).
  Behandlas i

  Betänkande 1988/89:SoU24
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Följdmotioner (14)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.