Nytt regelverk om upphandling - del 4

Proposition 2015/16:195

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Nytt regelverk om upphandling - del 4
Sammanställning över vilka bestämmelser som genomför
LOU-direktivet
(direktiv 2014/24/EU)

Artikeln genomförs genom följande

Artikel i direktiv

bestämmelse i förslag till lag om

2014/24/EU

offentlig upphandling

1.1

1 kap. 2 och 4 §§

1.2

1 kap. 2 §

1.3

Genomförs inte, se avsnitt 6.5.1

1.4

Genomförs inte, se avsnitt 6.5.2

1.5

Genomförs inte, se avsnitt 6.5.3

1.6

Genomförs inte, se avsnitt 6.5.4

2.1.1

1 kap. 22 §

2.1.2

1 kap. 11 §

2.1.3

Genomförs inte särskilt

2.1.4

1 kap. 18 §

2.1.5

1 kap. 15 §

2.1.6

1 kap. 9 §

2.1.7

1 kap. 10 §

2.1.8

1 kap. 24 §

2.1.9

1 kap. 21 §

2.1.10

1 kap. 16 §

2.1.11

Genomförs inte, se avsnitt 6.7.2

2.1.12

1

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.