Nya förmånsrättsregler

Proposition 2002/03:49

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
2003-02-13
Registrering
2003-02-19
Inlämning
2003-02-19
Bordläggning
2003-02-19
Hänvisning
2003-02-20
Motionstid slutar
2003-03-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Nya förmånsrättsregler
Regeringens proposition 2002/03:49

Nya förmånsrättsregler

Prop.

2002/03:49

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 6 februari 2003
Göran Persson
Mona Sahlin
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen en reform som skall underlätta för företag att genomföra företagsrekonstruktion i stället för att gå i konkurs. Samtidigt förbättras arbetstagarnas löneskydd i konkurs. Genom refor- men ökar intressegemenskapen mellan ett företags borgenärer och utjämnas konkurrensförhållandena mellan företag som drivs vidare under konkurs och andra företag. Syftet med reformen är också att bidra till att kreditgivning och kredituppföljning ytterligare inriktas på ett projekts utsikter

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till
  Behandlas i

  Betänkande 2002/03:LU17
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Följdmotioner (7)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.