Till innehåll på sidan

Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter

Proposition 1995/96:31

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Bordläggning
1995-10-26
Inlämning
1995-10-26
Hänvisning
1995-11-06
Motionstid slutar
1995-11-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1995/96:31
Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och
andra strategiskt känsliga produkter
Prop.
1995/96:31
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 26 oktober 1995
Ingvar Carlsson
Jan Nygren
(Utrikesdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen att Krigsmaterielinspektionen - som
nu finns inom Utrikesdepartementets handelsavdelning och är regeringens
beredningsorgan för ärenden om kontroll över tillverkning, export m.m.
av krigsmateriel - skall ombildas till en ny myndighet, Inspektionen for
strategiska produkter.
Den nya myndigheten skall pröva merparten av de ärenden om kontroll
över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter som regeringen
eller ett statsråd

Förslagspunkter (10)

 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1995/96:UU3
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1995/96:UU3
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen godkänner att en ny myndighet inrättas för kontroll över krigsmateriel och andra strategiska produkter
  Behandlas i

  Betänkande 1995/96:UU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 3
  att riksdagen godkänner att en ny myndighet inrättas för kontroll över krigsmateriel och andra strategiska produkter
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen godkänner att Rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor ombildas till ett råd för samråd i exportkontrollfrågor hos den nya myndigheten
  Behandlas i
 • 4
  att riksdagen godkänner att Rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor ombildas till ett råd för samråd i exportkontrollfrågor hos den nya myndigheten
  Behandlas i

  Betänkande 1995/96:UU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen till Inspektionen för strategiska produkter på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 under tredje huvudtiteln anvisar ett ramanslag på 11 500 000 kr.
  Behandlas i

  Betänkande 1995/96:UU3
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 5
  att riksdagen till Inspektionen för strategiska produkter på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 under tredje huvudtiteln anvisar ett ramanslag på 11 500 000 kr.
  Behandlas i

Följdmotioner (12)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.