Ny lag om tobak och liknande produkter

Proposition 2017/18:156

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-09
Bordlagd
2018-03-09
Hänvisad
2018-03-13
Motionstid slutar
2018-10-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Ny lag om tobak och liknande produkter

Regeringens proposition 2017/18:156

Ny lag om tobak och liknande produkter

Prop.

2017/18:156

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 8 mars 2018
Stefan Löfven
Annika Strandhäll
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska upphävas och ersättas av en ny lag om tobak och liknande produkter.
Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen. Därutöver lämnas ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak.
Det

Förslagspunkter (9)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tobak och liknande produkter.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 9
  Riksdagen godkänner att regeringen ratificerar Världshälsoorganisationens protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror (avsnitt 20).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2018/19:SoU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (5)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.