Till innehåll på sidan

Leveranssäkra elnät

Proposition 2005/06:27

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Registrering
2005-10-10
Inlämning
2005-10-10
Bordläggning
2005-10-10
Hänvisning
2005-10-11
Motionstid slutar
2005-10-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2005/06:27

Leveranssäkra elnät

Prop.

2005/06:27

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 oktober 2005

Göran Persson

Mona Sahlin

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslagen i propositionen syftar till att skapa drivkrafter för en leveranssäker elöverföring och undvika att framtida svåra väderförhållanden leder till allvarliga konsekvenser.

Ett lagstadgat funktionskrav föreslås. Funktionskravet innebär att oplanerade avbrott i elöverföringen inte får överstiga tjugofyra timmar. Kravet föreslås inte gälla vid händelser av exceptionell karaktär. Om funktionskravet i ett enskilt fall skulle få orimliga konsekvenser, bör det vara möjligt att få dispens.

Regeringen

Förslagspunkter (1)

 1. Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2005/06:NU6
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Följdmotioner (5)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.