Till innehåll på sidan

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Proposition 2021/22:169

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Finansdepartementet
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-03-22
Bordlagd
2022-03-22
Hänvisad
2022-03-23
Motionstid slutar
2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Regeringens proposition 2021/22:169

Kompletterande bestämmelser till

Prop.

EU:s förordning om återhämtning

2021/22:169

och resolution av centrala motparter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 17 mars 2022
Magdalena Andersson
Max Elger
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter ska, med vissa undantag, börja tillämpas den 12 augusti 2022. Proposi- tionen innehåller förslag till kompletterande bestämmelser till EU- förordningen. Det föreslås i huvudsak attRiksgäldskontoret ska utses till resolutionsmyndighet,regeringen ska utöva

Förslagspunkter (9)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU32
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:000) om Sveriges riksbank.
  Behandlas i
  Finansutskottet,Konstitutionsutskottet
  Utskottets förslag
  Bifall,Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall,Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.