Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor

Proposition 2009/10:81

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Registrering
2009-12-14
Inlämning
2009-12-14
Bordläggning
2009-12-14
Hänvisning
2009-12-15
Inlämning
2009-12-15
Motionstid slutar
2010-01-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2009/10:81

Grundlagsskydd för digital bio och andra

Prop.

yttrandefrihetsrättsliga frågor

2009/10:81
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 8 december 2009
Fredrik Reinfeldt
Beatrice Ask
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att s.k. digital bio och annan offentlig uppspelning ur databaser ska omfattas av grundlagsskyddet i yttrandefrihetsgrundlagen. Undantaget från censurförbudet utvidgas så att det tillåter lagregler om granskning och godkännande av digital bio på samma sätt som för traditionell biograffilm. Ändringarna föranleder vissa tillägg i regeringsformen.
Vidare föreslås att det ska bli möjligt att i lag ställa krav på den som sänder TV i tråd att utforma

Förslagspunkter (5)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU19
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU18
  Utskottets förslag
  Bifall vilande
  Kammarens beslut
  Bifall vilande
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KU18
  Utskottets förslag
  Bifall vilande
  Kammarens beslut
  Bifall vilande
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU3
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:KU3
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (3)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.