Förslag till alkohollag

Proposition 1994/95:89

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1994-10-31
Bordläggning
1994-11-01
Hänvisning
1994-11-02
Motionstid slutar
1994-11-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition
1994/95:89
Förslag till alkohollag

Prop.
1994/95:89
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 1994-10-27
Ingvar Carlsson
Anna Hedborg
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att lagen (1977:292) om tillverkning av drycker,
m.m. och lagen (1977:293) om handel med drycker skall ersättas med en
ny alkohollag. Därmed avskaffas de nuvarande import-, export-, tillverk-
nings- och partihandelsmonopolen när det gäller spritdrycker, vin och
starköl. Dessa ersätts av ett alkoholpolitiskt motiverat tillståndssystem.
En ny myndighet för tillståndsgivning, kontroll och tillsyn inrättas.
Propositionens förslag innebär också att kommunerna skall överta läns-
styrelsernas hantering av serveringstillstånd

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 1994/95:SoU9
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

Följdmotioner (16)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.