Till innehåll på sidan

Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Jordanien

Proposition 1998/99:57

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning
1999-02-25
Bordläggning
1999-03-01
Hänvisning
1999-03-02
Motionstid slutar
1999-03-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition

1998/99:57

Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska
gemenskaperna och deras medlemsstater och
Jordanien

Prop.

1998/99:57

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 februari 1999

Göran Persson

Anna Lindh

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett Europa-
Medelhavsavtal om upprättande av en associering mellan Europeiska
gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Jordanien å den
andra. Avtalet innehåller bestämmelser om bl.a. politisk dialog, frihandel
samt ekonomiskt och socialt samarbete. Syftet med avtalet är bl.a. att
inom ramen för EG:s nya Medelhavspolitik bidra till stabilitet och en
positiv ekonomisk och social

Förslagspunkter (2)

 • 1
  att riksdagen godkänner Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan.
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen godkänner Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan.
  Behandlas i

  Betänkande 1998/99:UU6
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  =utskottet

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.