Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister

Proposition 2021/22:277

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-07-12
Hänvisad
2022-09-05
Bordlagd
2022-09-05
Motionstid slutar
2022-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2021/22:277

Ett oberoende tvistlösningsförfarande för

Prop.

kollektiva hyrestvister

2021/22:277
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 7 juli 2022
Morgan Johansson
Lena Hallengren
(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår att det införs ett oberoende tvistlösningsförfarande för tvister om de årliga hyresändringarna mellan de kollektivt förhandlande parterna på hyresmarknaden.
Om parterna inte kommer överens om den årliga hyresändringen, ska hyresnämnden på en parts begäran utse en särskild skiljeman att pröva tvisten. Parterna ska som utgångspunkt vara skyldiga att ingå en förhandlingsöverenskommelse i enlighet med skiljemannens rekommendation till lösning av tvisten. Tvistlösningen

Förslagspunkter (3)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om tvistlösning inom ramen för vissa kollektiva hyresförhandlingar.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hyresförhandlingslagen (1978:304).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2022/23:CU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.