Till innehåll på sidan

En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke

Proposition 2022/23:64

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-02-21
Bordlagd
2023-02-21
Hänvisad
2023-02-22
Motionstid slutar
2023-03-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:64

En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn

Prop.

utan vårdnadshavarens samtycke

2022/23:64
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 16 februari 2023
Ebba Busch
Camilla Waltersson Grönvall
(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår att socialnämnden ska få möjlighet att besluta om öppna insatser till ett barn som har fyllt 12 år även utan vårdnadshavarnas samtycke, om det bedöms lämpligt och barnet samtycker till insatsen. Syftet är att öka socialnämndens möjligheter att ge stöd till barn, även om samtycke till insatsen saknas från barnets vårdnadshavare samtidigt som situationen inte är så allvarlig att kriterierna för ett omhändertagande enligt lagen (1990:52)

Förslagspunkter (1)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.