En politik för det civila samhället

Proposition 2009/10:55

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Registrering
2009-12-01
Inlämning
2009-12-01
Bordläggning
2009-12-01
Hänvisning
2009-12-02
Motionstid slutar
2009-12-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En politik för det civila samhället

Regeringens proposition 2009/10:55

En politik för det civila samhället

Prop.

2009/10:55

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 november 2009

Fredrik Reinfeldt

Cecilia Malmström

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen lämnar i propositionen förslag till mål och inriktning för

politiken för det civila samhället, som ersätter den nuvarande folkrörelse-

politiken och dess mål. Genom den nya politiken vill regeringen lyfta

fram det civila samhällets stora betydelse, utveckla och tydliggöra

relationen mellan staten och det civila samhället och ta ett helhetsgrepp

om generella frågor om det civila samhället och dess villkor.

Förslagspunkter (1)

 • 0
  Riksdagen upphäver målet för folkrörelsepolitiken och godkänner det mål för politiken om det civila samhället som regeringen föreslår (avsnitt 6.1).
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:KrU7
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.