En ny lag om ekonomiska föreningar

Proposition 2017/18:185

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-20
Bordlagd
2018-03-20
Hänvisad
2018-03-21
Motionstid slutar
2018-04-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En ny lag om ekonomiska föreningar

Regeringens proposition 2017/18:185

En ny lag om ekonomiska föreningar

Prop.

2017/18:185

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Linköping den 15 mars 2018
Stefan Löfven
Heléne Fritzon
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår en ny lag om ekonomiska föreningar.
Lagen förbättrar förutsättningarna att bedriva kooperativt företagande. I sakligt hänseende motsvarar den nya lagen i stora delar den hittills- varande lagen men är mer överskådlig och lättare att tillämpa. Den nya lagen är utformad enligt aktiebolagslagens struktur.
Bland nyheterna kan följande nämnas.Antalet obligatoriska uppgifter i stadgarna för en ekonomisk för- ening minskar.Det blir förbjudet att

Förslagspunkter (31)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ekonomiska föreningar.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om införande av lagen (2018:000) om ekonomiska föreningar.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 13
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 18
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 19
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 20
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen (2005:403).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 21
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 22
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 23
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 24
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 25
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 26
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 27
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 28
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 29
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 30
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 31
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Bilagor (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.