En ny alkohollag

Proposition 2009/10:125

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Socialdepartementet
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2010-03-17
Registrering
2010-03-18
Inlämning
2010-03-18
Bordläggning
2010-03-18
Hänvisning
2010-03-19
Motionstid slutar
2010-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

En ny alkohollag
Regeringens proposition 2009/10:125

En ny alkohollag

Prop.

2009/10:125

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 11 mars 2010
Fredrik Reinfeldt
Maria Larsson
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I denna proposition föreslås en ny alkohollag, som ersätter alkohollagen (1994:1738) och lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
Flertalet av bestämmelserna har förts över från de gamla lagarna, men fått en något modernare språkdräkt. Vissa justeringar av definitionerna av sprit och alkoholdrycker föreslås. Serveringsreglerna föreslås ändras. Den som bedriver cateringverksamhet ska kunna erhålla ett stadig- varande serveringstillstånd, rumsservering ska bli uttryckligen tillåtet på hotell som har

Förslagspunkter (2)

 • 0
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:SoU4
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 0.1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2010/11:CU5
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (4)

Behandlas i betänkande (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.