Till innehåll på sidan

En effektivare lag om elektronisk kommunikation

Proposition 2006/07:119

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Näringsdepartementet
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Registrering
2007-06-01
Inlämning
2007-06-01
Bordläggning
2007-06-01
Hänvisning
2007-06-04
Motionstid slutar
2007-06-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

1

Regeringens proposition

2006/07:119

En effektivare lag om elektronisk kommunikation Prop.

2006/07:119

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 maj 2007

Fredrik Reinfeldt

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till åtgärder för att förkorta handläggningstiden

och effektivisera processen hos de allmänna förvaltningsdomstolarna

i mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

(LEK).

Kammarrätten skall vara sista instans för prövning av mål enligt LEK.

I syfte att stärka kompetensen hos de allmänna förvaltningsdomstolarna

skall särskilda ledamöter i form av ekonomiska experter delta när länsrätten

och kammarrätten

Förslagspunkter (1)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2007/08:TU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.