Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Proposition 2022/23:137

Propositionen är avslutad

Inlämnat av
Utrikesdepartementet
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-07-11
Bordlagd
2023-08-16
Hänvisad
2023-08-17
Motionstid slutar
2023-09-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2022/23:137

Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Prop.

2022/23:137

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 juli 2023

Ebba Busch

Pål Jonson (Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

För att Sverige ska uppfylla sina internationella förpliktelser på sanktionsområdet föreslår regeringen en ny lag om frysning av tillgångar. Ett beslut om frysning ska enligt förslaget få meddelas för den som skäligen kan misstänkas för brott enligt terroristbrottslagen (2022:666). Ett beslut om frysning ska också få meddelas för den som har dömts för brott enligt den lagen. Ett beslut om frysning ska även få meddelas för den som på grund av innehållet i en utländsk brottsutredning eller dom skäligen kan misstänkas

Förslagspunkter (3)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om frysning av tillgångar.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2023/24:JuU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2023/24:JuU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2023/24:JuU2
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Följdmotioner (1)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.