Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Budgetpropositionen för 2011

Försvar och

6

samhällets krisberedskap
PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 6
Förslag till statsbudget för 2011
Försvar och samhällets krisberedskap
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Utgiftsområde 6 ...................................................................................................

13

2.1

Omfattning ............................................................................................

13

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

14

2.3

Ekonomisk styrning m.m .....................................................................

14

3

Försvar

..................................................................................................................

19

3.1

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.