Till innehåll på sidan

Budgetpropositionen för 2011

Proposition 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 1 BILAGA 1: Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Rikets styrelse

1

Bilaga 1
Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna
PROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 1 BILAGA 1
Bilaga 1
Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna

Innehållsförteckning

I. Beskickningar......................................................................................................

5

II. Delegationer ......................................................................................................

6

III. Karriärkonsulat ................................................................................................

6

IV. Stockholmsbaserade ambassadörer.................................................................

6

3
PROP.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.